Centrum duševního zdraví Kroměříž

Na projekt CDZ Kroměříž je poskytována finanční podpora EU a ze státního rozpočtu.

Naše bezplatné služby jsou určeny pro osoby z okresu Kroměříž se závažným duševním onemocněním (např. schizofrenie, deprese, mánie), nebo pro osoby, které jsou tímto onemocněním ohroženi.

Pomáháme také příbuzným či blízkým lidí s vážným duševním onemocněním.

Spolupracujeme s ostatními organizacemi, kteří podporují osoby s vážným duševním onemocněním.

Co pro Vás můžeme udělat:

  • domluvíme se s Vámi na setkání v prostorách CDZ, u Vás doma nebo na jiném domluveném místě,
  • společně probereme, jaká je situace, podpoříme Vás,
  • domluvíme se s Vámi, jakou podporu či pomoc byste si přáli (služby lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovnice; najít si práci, brigádu, bydlení; vyřídit úřední formuláře),
  • s Vaším souhlasem se domluvíme s jinými profesionály, kteří by Vám mohli pomoci.

Kontakty:

Mgr. Radka Jurečkováspecialista CDZ734 706 191jureckovar@cdzkm.cz
Bc. Silvie Romanová, Dis.vedoucí sociálních služeb735 756 490romanovas@cdzkm.cz
Mgr. Hana Strašáková, MBAvedoucí sestra735 756 491strasakovah@cdzkm.cz
MUDr. Pavel Vanekpsychiatr775 751 007vanekp@cdzkm.cz
PhDr. Martin Jánišklinický psycholog732 651 981janism@cdzkm.cz

Adresa:

Centrum duševního zdraví Kroměříž
Mánesova 3880
767 01 Kroměříž

Web: www.cdzkm.cz
E-mail: info@cdzkm.cz

SK 2019